AG426P – Konveierkaalu Transmitter – Profibus

september 13, 2013

Konveierkaalu transmitter AG426 ühendab 1-4 koormusmõõdiku üksust, mis on kinnitatud lindi kaalumismehhanismi külge, et genereerida nende abil kalibreeritud kaalusignaali. Lisaks on see ühendatud läheduslüliti või inkrementaalanduriga, mis edastab lindi liikumisega proportsioonis olevaid impulsse. Nende kahe sisendi, kalibreerimise ja süsteemis olevate kontrollandmete abil arvutab see pidevalt konveieril oleva materjali liikumiskiiruse ja transporditud materjali üldkoguse. Soovi korral, rakendustes, kus lindi kiiruse variatsioonid on tähtsusetud, võib indikaator töötada integreeritud tahhograaf-impulsisimulaatoriga.

Omadused:A

  • Turvakoodiga kaitstud kalibreering, summad ja kontrollparameetrid on kõik salvestatud säilmällu.
  • Profibus-DP side PLC-de ja arvutitega.
  • Liikumiskiiruse arvutamine kg/h või tonni/h.
  • Automaatne nullpunkti seadistamine.
  • Niihästi lähtestatavad kui mittelähtestatavad summad.
  • Niihästi kaalu kui kiiruse signaali seadistatav filtreerimine.
  • Nupud/ekraan võimaldavad ligi pääseda kõigile andmeseadistustele.
  • Kaugjuurdepääs andmetele ja kalibreerimine profibusi DP-ga.
  • DIN-liistule või seinale kinnitamise võimalus.