Apeco tarnis sõelmete kuivsõelumise süsteemi

juuli 28, 2020

Alates käesoleva aasta maikuust on AS-is Kunda Nordic Tsement kasutusel uus sõelmete kuivsõelumise kompleks. Tegemist on Aru-Lõuna lubjakivikarjääri tehase laiendusega, mille eesmärk on väärindada fraktsiooni 0-4. Protsessi tulemusena toodetakse kaks fraktsiooni 0-2 ja 2-5, mille hilisema kasutamisega saavutatakse ressursitõhusus.

Koostöös Austria ettevõttega Binder+Co AG tarnis Apeco peatöövõtjana vajalikud konveier tehnoloogiad ning sõelumise süsteemi. Lisaks paigaldati ohutuseks ning hilisema teenindamise tõhustamiseks käiguteed. Liini osad kaeti nii, et materjali tolmamine oleks minimaalne ning elektrisüsteem integreeriti olemasolevasse. Apeco insenerid aitasid tehase laiendust planeerida juba protsessi algfaasis, andes sellega kliendile uut investeeringut tehes kindlustunde.

Uudne kuivsõelumise kompleks on väga hea alternatiiv märgsõelumise tehnoloogiale, sest tehtav investeering on viimasega võrreldes oluliselt väiksem. Samuti on kuivsõelumise tehnoloogia kasutamisega seotud kulud madalamad kui märgsõelumistehnoloogia omad. Uudne lahendus muudab Aru-Lõuna lubjakivikarjääri tehase tootmise oluliselt efektiivsemaks ning jätkusuutlikumaks.

Uus kuivsõelumise süsteem on osa projektist „Kunda Nordic Tsement AS ressursitõhususe projekt“, mille elluviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti eesmärk on segamissõlme ja purusti süsteemi ümberkorraldamine ning uue ekskavaatori soetamine, mille kaudu saavutatakse 30,9%-line ressursikasutuse paranemine.