Apeco teeb koostööd Tallinna Tehnikaülikooliga

aprill 2, 2013

Hea meel on teatada, et läbi koostöö Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituudiga on Apeco asunud panustama teadustöö arengusse. Euroopa Liidu Läänemere piirkonna projekti MIN-NOVATION raames tarnis Apeco möödunud aastal Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituudile kaks olulist laboriseadet. Esimene neist oli purustuskopp, mille abil on võimalik kasutada selektiivset purustamist erinevate kivimite puhul. Teine seade on rikastusseade, millega on võimalik klassifitseerida kaevis raskusjõu abil. Mõlemad laboriseadmed leiavad Mäeinstituudis kasutust eelkõige teadus- ja arendusprojektides, mis tegelevad Eestis ja mujal paiknevate maavarade kaevandamise ja töötlemisega.

„Tallinna Tehnikaülikooliga seob meid terve eelmise aasta kestnud tihe koostöö. Antud projekti raames tehtud investeeringud on kasulikud nii Eesti põlevkivitööstusele kui ehitusmaterjalide tööstusele tervikuna,“ rääkis Apeco poolne esindaja Ardo Perm.

Purustuskopp Komplet RCB6000 ja rikastusseade Allmineral Alljig on tarnitud TTÜ mäeinstituudile MIN-NOVATION projekti raames. MIN-NOVATION projektis osalevad Eesti, Soome, Rootsi, Norra, Saksamaa ning Poola teadlased ja eksperdid. Projekti eesmärk on Läänemere piirkonna riikide vahelise võrgustiku abil analüüsida kaevandamistegevust Läänemere piirkonna riikides ning anda suunised paremaks maavarade kaevandamiseks. Keskendutakse peamiselt võimalike ehitusmaterjalide tootmise võimalustele, jääkide töötlemis-, purustamis-, sõelumis- ja pesemistehnoloogiate analüüsimisele ning kogemuste vahetamisele võrgustiku riikides.

Projekti raames ettevõetavad tegevused on seotud TTÜ Mäeinstituudi teadus- ja arendustööga ning uurimustöödega – Põlevkivi kadudeta ja keskkonnasäästlik kaevandamine; Täitmine ja jääkide (jäätmete) haldamine Eesti põlevkivitööstuses, Energia-ja geotehnika doktorikool II interdistsiplinaarse uurimisgrupi „Sustainable mining“ tööga – mi.ttu.ee/doktorikool ja välisprojektiga „Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network“.

Rohkem infot projekti kohta: http://mi.ttu.ee/min-novation; www.min-novation.eu ; info@apeco.ee