Ärifilosoofia

Visioon

Kliendile rahvusvahelise, kaasaegse ja parima tehnoloogia pakkumine ning läbi selle materjalide tootmis- ja käitlusseadmete valdkonna hinnatuimaks partneriks kasvamine.

Missioon

Töödelded erinevaid materjale parimal võimalikul viisil, loome ja tagame sealjuures kõigile osapooltele maksimaalset võimaliku väärtuse lähtuvalt Apeco põhiväärtustest.

Väärtused

  • Teadmistepõhine areng
  • Kliendikesksus
  • Uuenduslikkus
  • Kvaliteetsed lahendused
  • Meeskonnatöö