Projektlahendus

juuni 19, 2012

Apeco projektlahendused hõlmavad endas erinevatele tööstusharudele tehnoloogiliste seadmete valmistamist, mis on seotud mitmesuguste puisteainete töötlemisega. Klientide probleemid on tihtipeale spetsiifilised ning vajavad ka seeläbi ebastandartseid lahendusi. Apeco tehniline personal aitab leida sobivaima lahenduse, arvestades toodetava materjali omapärasid. Meie poolt toodetavate seadmete hulka kuuluvad punkrid, raamid, tõstukid jne. Vajadusel saab klient tellida ainult projekti koos vajalike tööjoonistega.

Projektlahendus protsessina algab päringust, milles klient esitab oma visiooni kavandatava seadme või tootmisliini osas. Vastavalt saadud informatsioonile töötatakse välja esialgne tehniline projekt koos hinnapakkumisega. Pärast lahenduse lõpliku kooskõlastamist antakse projektile kinnitus. Seejärel algab tootmisprotsess, kus enne seadme kliendile kohaletoimetamist testitakse selle olulisemaid sõlmi, et garanteerida seadme töövõime. Lisaks eelmainitule on kliendil võimalus tellida paigaldus koos vastava koolitusega seadme tulevaseks töös hoidmiseks.

Miks tellida projektlahendus meilt?

  • Läbimõeldud tehnilised lahendused lähtuvalt Teie vajadustest
  • Vastavalt tehnilistele nõuetele koostatud dokumetatsioon

Võta meiega ühendust!