Jäätmekäitlus

Apeco tooted aitavad siduda erinevad jäätmekäitluse seadmeid omavahel. Meie lahendused hõlmavad erinevaid laadimise süsteeme, kaalumise lahendusi, lintkonveiereid jne. Kuna seadmete töötamise keskkond jäätmekäitluses on keeruline, paneme toote arenduses eelkõige rõhku toote vastupidavusele ning pikale elueale. Meie tootmisprotsess algab täpse lähte-ülesande  kirjeldamisest ja lõppeb paigalduse ning töösse andmisega.